A2-拉丁舞-捷舞、八步-J03

A2-捷舞-POSE 1         錦雀戲春

D-2

A2-捷舞-POSE 2         高抱旋轉

D-3

A2-捷舞-POSE 3         土耳其毛巾步

D-4

A2-捷舞-POSE 4         展翅舞姿

D-5

A2-捷舞-POSE 5         勾腳舞姿

D-6  

A2-捷舞-POSE 6         抬腳ARCH

    全站熱搜

    亮與貞 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()