DW12-趣味舞姿

DW12-趣味舞姿-PH 1      美酒加咖啡(以歌名趣味命名)

A-15-我需要安慰

DW12-趣味舞姿-PH 2        我需要安慰

A-18-

DW12-趣味舞姿-PH 3        心有千千結

DW12-趣味舞姿  

12-趣味舞姿-PH 4       馬車伕之戀

A-25-

DW12-趣味舞姿-PH 5       生命如花籃

A50-

DW12-趣味舞姿-PH 6      杏花溪之戀

A-70-

DW12-趣味舞姿-PH 7       加多一點點

A-80-

DW12-趣味舞姿-PH 8       情人的眼淚 

    全站熱搜

    亮與貞 發表在 痞客邦 留言(144) 人氣()