D41-趣味舞姿

D41-趣味舞姿-PH 1    吃熱餅     千層煎餅

2-103.12.31-P1020950

D41-趣味舞姿-PH 2        舒果薄餅

4-103.12.31-P1020920

D41-趣味舞姿-PH 3        牛肉餡餅

5-103.12.31-P1030014

D41-趣味舞姿-PH 4        褡褳燒餅

6-P1020309

D41-趣味舞姿-PH 5        烤胡椒餅

7-P1020888

D41-趣味舞姿-PH 6        香葱油餅

8-103.12.31-P1020965  

D41-趣味舞姿-PH 7        豬肉捲餅

3-103.12.31-P1020900

D41-趣味舞姿-PH 8        法可麗餅

全站熱搜

亮與貞 發表在 痞客邦 留言(152) 人氣()