D75-趣味舞姿

D75-趣味舞姿-PH 1        低卡冰皮月餅

2-P1030652

D75-趣味舞姿-PH 2        美心味蛋黃酥

D75-趣味舞姿

D75-趣味舞姿-PH 3        頌月廣式酥餅

 D75-趣味舞姿

 D75-趣味舞姿-PH 4        奶油豆沙月餅

8-P1030634

D75-趣味舞姿-PH 5         雙黃白蓮香餅

5-P1030596

D75-趣味舞姿-PH 6        伍仁栗餡酥餅

6-P1030599

D75-趣味舞姿-PH 7        生肖模型月餅

7-P1030605

D75-趣味舞姿-PH 8         綜合棗乾月餅  

全站熱搜

亮與貞 發表在 痞客邦 留言(126) 人氣()