D82-趣味舞姿

D82-趣味舞姿-PH 1          好柿花生拚盤

2-104.10.20-P1030776

D82-趣味舞姿-PH 2          百菇燴芥菜心

3-104.10.20-P1030758

D82-趣味舞姿-PH 3          傳統紹興醉雞

4-104.10.20-P1030766

D82-趣味舞姿-PH 4          荷蘭芹拌蜇皮8-104.10.20-P1030798  

D82-趣味舞姿-PH 5          臘味蕃茄洋葱7-104.10.20-P1030777 

D82-趣味舞姿-PH 6          水煮純牛筋肉

D82-趣味舞姿

D82-趣味舞姿-PH 7          蝦仁芋香珍珠

6-104.10.20-P1030797

D82-趣味舞姿-PH 8          清蒸鮮石斑魚  

全站熱搜

亮與貞 發表在 痞客邦 留言(157) 人氣()