D183-趣味舞姿

D183-趣味舞姿-PH 1             月餅香柚滿盤

G2

D183-趣味舞姿-PH 2               碳烤海鮮時蔬    

G3

D183-趣味舞姿-PH 3      蜜汁五花肉片 

G5

D183-趣味舞姿-PH 4               嫩雞檸檬木耳

G6

D183-趣味舞姿-PH 5      茭白筍炒鴨腿

G8

D183-趣味舞姿-PH 6                現煎鯛魚下巴

G9 

D183-趣味舞姿-PH 7       蔭瓜豬小排湯

亮與貞 發表在 痞客邦 留言(156) 人氣()