LCT2-4

A4-拉丁舞-POSE 1       類螃蟹 舞姿,橫行船錨步   

LCT2-3

A4-拉丁舞-POSE 2       KIKI 舞姿

LCT2-5

A4-拉丁舞-POSE 3     孔雀開屏舞姿

 

LCT2-6

A4-拉丁舞-POSE 4      NEW-YORK  舞姿

                               兩人眼睛要向前看

LCT2-2

A4-拉丁舞-POSE 5        ARCH 舞姿

                                男士的軸心需站穩 

A4-拉丁舞-綜合、討論-LCT2

A4-拉丁舞-POSE 6      平衡抬腳舞姿

                               女士單腳需站穩 

全站熱搜

亮與貞 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()