D24-趣味舞姿

D24-趣味舞姿-PH 1   (以中秋月餅趣味命名)  芽菜月餅

H30-8.10-P1020344

D24-趣味舞姿-PH 2        伍仁月餅

H33-8.10-P1020352

D24-趣味舞姿-PH 3        火腿月餅

H40-8.10-P1020326

D24-趣味舞姿-PH 4        雙黃月餅

H50-8.10-P1020295

D24-趣味舞姿-PH 5       柚香月餅

H60-7.20-P1100825

D24-趣味舞姿-PH 6        咖哩月餅

H70-7.11-P1010969  

D24-趣味舞姿-PH 7        土鳳梨酥

H80-7.20-P1100815

D24-趣味舞姿-PH 8         百果鳳梨酥

 

    全站熱搜

    亮與貞 發表在 痞客邦 留言(168) 人氣()