D1-舞蹈世界-綜合、討論-DW07

D1-趣味舞姿-PH 1     真情比酒濃(以歌名趣味命名)

A-02-

D1-趣味舞姿-PH 2     明月上高樓

A-03-

D1-趣味舞姿-PH 3     想起小時候

A-04-

D1-趣味舞姿-PH 4     我要對你說

A-05-

D1-趣味舞姿-PH 5     江水向東流

A-06-

D1-趣味舞姿-PH 6     愛情像氣球

A-07-

D1-趣味舞姿-PH 7     人兒不能留

A-08-

 D1-趣味舞姿-PH 8     今宵多珍重

全站熱搜

亮與貞 發表在 痞客邦 留言(55) 人氣()