D1-舞蹈世界-綜合、討論-DW08

D1-趣味舞姿-PH 1     美好的春光 (以歌名趣味命名)    

B-03-

D1-趣味舞姿-PH 2      站在高崗上

B-05-

D1-趣味舞姿-PH 3      河上的月光

B-10-

D1-趣味舞姿-PH 4      西班牙姑娘

B-20-

D1-趣味舞姿-PH 5      誰是有情郎

B-50-

D1-趣味舞姿-PH 6      未識綺羅香

B-40-

D1-趣味舞姿-PH 7      願嫁漢家郎

B-60-

D1-趣味舞姿-PH 8      人間有天堂 

    全站熱搜

    亮與貞 發表在 痞客邦 留言(64) 人氣()